Z mimozemšťanov ľudia

17.11.2011 08:50

 

Od septembra sa v priestoroch našej školy ponevierali mimozemšťania a mimozemšťanky. Sústreďovali sa hlavne v miestnosti s nápisom I. ročník. Od normálnych ľudí sa odlišovali rôznymi zlozvykmi, napríklad nedávali prednosť tretiakom, boli  k  nim neúctiví. Takisto im chýbali dôležité ľudské návyky. Niet divu, že takéto správanie iritovalo našich tretiakov. Preto sa rozhodli túto skupinu poľudštiť.

 Kto iný by si poradil s mimozemšťanmi než MEN IN BLACK! V utorok 15.11 2011 prváci podstúpili zopár poučných úloh, ktoré im pripravili agenti v čiernom – tretiaci. Hľadali lentilky v kope múky bez pomoci rúk, tancovali s vajíčkami priviazanými na chodidlá, umývali si navzájom zuby so zaviazanými očami,  či spievali karaoke. Všetky náročné úlohy statočne splnili.  Na záver sa svojím podpisom zaviazali dodržiavať „ľudské pravidlá“ a týmto boli slávnostne ima3coolovaní.

Ľudia, vitajte na Gymnáziu Jána Bosca!