INFORMÁCIE O NÁS

  

"Ak chceš zasvätiť svoj život niečomu dobrému a veľmi ušľachtilému, 
niečomu svätému, ba priam božskému, tak vychovávaj mládež."

Svätý Ján Bosco 

v. Ján Bosco

Zriaďovateľ:

 Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza,

Špitálska 7, Bratislava  

 

Duchovná správa školy: Saleziáni dona Bosca

    

     Gymnázium Jána Bosca je cirkevná (katolícka) škola, ktorej zriaďovateľom je Bratislavská arcidiecéza. Škola a školský internát sú v duchovnej správe Saleziánov dona Bosca, ktorým je zverená aj farnosť Šaštín-Stráže a starostlivosť o Národnú baziliku Panny Márie Sedembolestnej.
     Popri odovzdávaní kvalitných vedomostí vychovávame angažovaných kresťanov, ktorí sa budú aktívne zapájať do života Cirkvi. Tomuto cieľu zodpovedá špecifická saleziánska atmosféra a program dňa. Podstatnou zložkou výchovy je don Boscov preventívny systém založený na rozume, láskavosti a nábožnosti.