Vianočný pozdrav

19.12.2014 12:06

Milí priatelia nášho gymnázia,

posielame Vám srdečný vianočný pozdrav: 

 

Spievajme a radujme sa,

dnes Spasiteľ narodil sa.

V jasličkách je vložený,

žiarou hviezd osvietený.

 

Krásne vianočné sviatky a požehnaný nový rok 2015 

želajú

pedagógovia a žiaci 

z Gymnázia Jána Bosca.