Vianočné posedenie

28.12.2013 15:36

Vianoce sú sviatkami lásky, pokoja a rodiny. A keďže aj my, na našej škole, sme jedna veľká rodina, tradične sme oslávili tieto sviatky božieho narodenia spolu – pri vianočnom obede. Pripravovali sme ho my, nováčikovia –  prváci – a nebolo to jednoduché. Ale keď sme videli všetkých za jedným stolom, uvedomili sme si, že naša snaha nebola márna.
Najskôr naše moderátorky Rachel Polachová a Iveta Kubinová privítali zúčastnených a predstavili dievčatá štvrtého (Tereza Tumová a Veronika Žáková) a tretieho (Silvia Hrubšová a Eliška Žáková) ročníka, ktoré nám krásne zaspievali. Keď Rachel, po ich speve, šťastne vyhlásila: „Ideme jest!,“ poslúchli sme a s chuťou sme sa do toho pustili. Veď na tento obed sme od rána čakali! Po obede sme vykúzlili čarovný vianočný kultúrny program. S prvou scénkou (Sedláci v mercedesi) bolo spojené aj video, kde naši spolužiaci Gabriela Turkovičová a Filip Švrček tancovali „hriešny tanec“. No a tancom sme aj pokračovali. V baletnom čísle sa predviedli Ráchel Polachová, Iveta Kubinová, Katarína Pribylová, Martin Sekáč, Nikolaj Obertan a Filip Švrček. Následne nás don Michalenko oboznámil s výsledkami dievčenského florbalového turnaja, ktorý sa uskutočnil na začiatku roka. Atmosféru umocnil aj pán profesor Šefčík, ktorý spolu s Patríciou Golianovou zaspieval vianočnú pieseň.
Na rad prišla tombola. Moderátorky si vybrali dvoch dobrovoľníkov, ktorí losovali jednotlivé čísla. Medzi výhercov patrili aj pán riaditeľ či don Michalenko. Celý program sme zakončili tým, že za sprievodu klavíra (Zina Cintulová) a violončela (Marián Cibula) sme si spoločne zanôtili Tichú noc.
Úsmevy a vďačné pohľady našej "školskej rodiny" vraveli, že naša práca a snaha pri tomto vianočnom stretnutí nebola vykonaná nadarmo. Všetkých nás to potešilo a umocnilo v nás silný dojem, že sme sa do tejto don Boscovej rodiny zapísali dobre.

 

Katarína Pribylová, 1. ročník