Vianočné blahoprianie

23.12.2011 13:55

 

Všetkým našim priaznivcom, rodičom našich žiakov, bývalým zamestnancom a bývalým žiakom želáme požehnané vianočné sviatky, naplnenené radosťou z Kristovho narodenia, a v novom roku 2012 veľa Božích milostí. 

 

Spoločenstvo Gymnázia Jána Bosca Šaštín-Stráže