Slávnostné ukončenie školského roku

02.07.2011 18:15

   Školský rok 2010/2011 sme ukončili v stredu 29.6.2011 na sviatok svätých apoštolov Petra a Pavla slávnostnou svätou omšou, ktorú celebroval novokňaz Anton Žovic, odchovanec nášho gymnázia. Zároveň sme oslávili spolu s donom Ernestom Macákom 65. výročie jeho vysviacky. Svätú omšu sprevádzal spevokol z Kuklova, ktorý dirigoval don Mošať. 

 

Anton Žovic (maturant z roku 2005) sa vrátil po 6 rokoch do Baziliky ako novokňaz.  

 

    Ďalší školský rok je za nami. Pre niekoho bol viac, pre iného menej úspešný. Nedá mi nepodeliť sa o svoj subjektívny pocit (prepáč, pán riaditeľ, že nepíšem objektívne). Pre mňa bol tento rok veľkou a dôležitou lekciou pokory. Uvedomila som si i vďaka kolegom a žiakom, že ten, kto je podstatný a dôležitý, vôbec nie som ja.

   Vzťah medzi žiakmi a učiteľom je vždy vzájomne obohacujúci. My sa snažíme odovzdávať žiakom vedomosti, ale pritom veľmi veľa získavame naspäť. Myslím, že hovorím za všetkých mojich kolegov, ak poviem, že učiteľstvo považujeme za svoje poslanie a snažíme sa ho vykonávať čo najlepšie. Preto chcem na tomto mieste poďakovať všetkým kolegom, i tým, ktorí možno ostali trochu nepovšimnutí. Práve Vaša práca je veľmi dôležitá!

   Ja patrím medzi tých, ktorí nie sú obdarení milosťou mať vlastné deti. Pán sa však postaral. Postaral sa tak, že mi dal Vás. Preto tento vzťah vnímam oveľa intenzívnejšie. Chcem teda poďakovať všetkým žiakom a kolegom za to, že sú.

Želám Vám krásne chvíle zaslúženého oddychu :)

 

Katarína Václavková

učiteľka