Škola života

13.03.2014 21:30

Vo štvrtok, 13. marca 2014, sa uskutočnila prednáška z cyklu Škola života, so zakladateľom firmy SweetPro, s. r. o. Nitra pánom Karolom Stýblom, ktorý patrí k absolventom nášho Gymnázia, o jeho životných osudoch, o úspechoch, o nástrahách, ktoré ho po ukončení štúdia čakali, a ktoré s Božou pomocou zvládol a presadil sa v slovenskom podnikateľskom prostredí s nápadom výroby kvalitnej čokolády.

Študenti si okrem skutočne zaujímavého rozprávania o udalostiach, ktoré v živote prednášajúceho zohrali veľmi dôležitú úlohu, mohli aj „prakticky“ vyskúšať výsledok jeho dlhoročného snaženia – čokoládku, ktorá sa v ústach rozplývala jedna báseň. Značkou ich firmy je lýra, ktorá symbolizuje harmóniu tónov a krásy, ktorú ľudia v minulosti vnímali prostredníctvom tohoto známeho hudobného nástroja.

Ďakujeme za príjemne prežité dopoludnie.