Prišiel rektor a hovoril o myslení

18.12.2014 21:49

Jeden z okrídlených filozofických výrokov „Myslím, teda som!“ má niečo do seba. Koruna tvorstva, človek, sa od iných tvorov odlišuje aj špecifickosťou a úrovňou myslenia. Myslíme, uvedomujeme si svoju existenciu, sme.

V predvianočnom období k nám, medzi našich žiakov, zavítal rektor Kolégia Antona Neuwirta. Ambiciózny, 35-ročný rektor založil so svojimi spoločníkmi toto Kolégium podľa vzoru univerzít v Spojených štátoch, kde sám tiež študoval. Hovoril aj o sebe a svojej kariére, ale predovšetkým sa zameral na predstavenie Kolégia, ktorému šéfuje. Knižnica, jedáleň a kaplnka. Tvrdil, že toto ani na ich škole nesmie chýbať. Zdôrazňoval našim žiakom potrebu komunikovať, tvoriť myšlienky, utvárať si vlastný názor a formovať ho (nie iba kopírovať iné názory). Mimoriadne zdôraznil, aké je potrebné sa učiť od živých i od mŕtvych. Od živých osobností, ale tiež od tých, ktorí už medzi nami nie sú a svoje myšlienky povkladali do múdrych kníh...

Vďaka projektu našich bývalých žiakov – exallievov „Hodnotné osobnosti“, sa podarilo na naše gymnázium znova dostať človeka, ktorý môže byť inšpiráciou pre gymnazistov a tiež si môžu odniesť čriepky z jeho myšlienok a premýšľať o tom, akým smerom sa uberá ich myslenie.

 

Marek Šefčík