Nový školský rok 2013/2014

04.07.2013 11:23

Školský rok 2013/2014 sa začne v pondelok 2. septembra 2013 o 8.30 hod. svätou omšou v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie.

 

Štúdium na Gymnáziu Jána Bosca Šaštín-Stráže sa uskutočňuje na základe zmluvy o poskytovaní vzdelania v škole medzi zákonným zástupcom žiaka/žiačky a školou. Podľa tejto zmluvy je žiak povinný uhradiť za náklady spojené so vzdelávaním sumu 19,60 € za mesiac. Na začiatku školského roku podpisujú zákonní zástupcovia žiakov zmluvu v dvoch exemplároch. 

Sumu 19,60 € treba uhradiť každý mesiac do 20. dňa v mesiaci na účet školy č. 10735182/0200. Do poznámky treba uviesť  mesiac, meno a priezvisko žiaka.

 

Informácie pre žiakov ubytovaných v školskom internáte: 

  • nástup do školského internátu je 1. septembra 2013 (nedeľa) popoludní, od 16.00 do 21.00 hod.
  • do školského internátu si žiak musí priniesť: posteľnú bielizeň (možno si priniesť aj paplón a vankúš), prezuvky, hygienické potreby, športové oblečenie a obuv
  • poplatok za ubytovanie v školskom internáte vo výške 39 € treba uhradiť vždy do 20. dňa predchádzajúceho mesiaca, prvú platbu za september treba uhradiť teda do 20. augusta 2013 na číslo účtu 10735182/0200. Do poznámky treba uviesť mesiac, meno a priezvisko žiaka.

Spoločenstvo exallievov (bývalých žiakov našej školy), ponúka rodinám s finančnými problémami pomoc pri uhrádzaní poplatkov za školné a ubytovanie v školskom internáte.

 

Milí študenti, vážení rodičia, želáme Vám krásne  a požehnané prázdniny a tešíme sa na stretnutie v septembri.

 

Šaštín-Stráže 4. 7. 2013                                                           Mgr. Marek Nádaský, riaditeľ