Novinky v tomto školskom roku

24.09.2011 19:57

Čo nové máme tento školský rok?

Vyučovanie sa začína každé ráno o 8.00 hod. spoločnou modlitbou pre všetkých žiakov pod vedením saleziánov. Celé vyučovanie je tak posunuté o 10 minút. Každé popoludnie majú žiaci možnosť pracovať na počítačoch v knižnici. Ďalšie novinky sa týkajú krúžkov - prvýkrát otvárame krúžok pre dievčatá - športový, športovať bude s dievčatami Mgr. Komorná. Po kratšej prestávke don Benko povedie znovu gymnastiku pre chlapcov na internáte a dúfame tiež v renesanciu divadla na gymnáziu.

Momentálne však žijeme predovšetkým prípravami oslavy 20. výročia školy. Prosíme Vás o modlitby.