Náš výlet do Trnavy

04.12.2011 12:12

 

V utorok 29.11.2011 mali študenti spolu s profesormi a zamestnancami GJB príležitosť zúčastniť sa výletu do Trnavy. Hlavným bodom programu bola návšteva Divadla Jána Palárika.

 

No po príchode do Trnavy naše kroky neviedli hneď do divadla. Najprv sme zamierili do jezuitského Kostola Najsvätejšej Trojice. Návštevu jezuitského kostola pre nás vybavil náš pán riaditeľ Marek Nádaský. Jezuiti tento rok oslavujú 450. výročie príchodu na Slovensko a prvým miestom príchodu bola práve Trnava.

 

Privítal nás páter Ľubomír Pilarčík SJ (rektor kostola) a prednášku sme si vypočuli z úst školastika (bohoslovca) Miloša Bakoša SJ. Dozvedeli sme sa o reholi jezuitov, napr. o jej minulosti, o jej zakladateľovi sv. Ignácovi z Loyoly, ale aj o histórii a vybudovaní kostola. Niektorí z nás využili možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia. Po prednáške sme mali sv. omšu, ktorú celebroval don Marek Michalenko SDB a potom sme už išli na predstavenie do divadla.

Divadelná hra klasika Henrika Ibsena - Divá kačka je krásny príbeh o slabošstve, nenaplnených snoch a o láske.  Myslím, že každý si môže v nej niečo nájsť niečo pre seba. Predstavenie zobrazilo rodinu žijúcu vo svojom ružovom svete, ktorý však narušil príchod kamaráta z minulosti. Divá kačka svojimi zábavnými, ale i napínavými momentami určite zaujala rôzne vekové kategórie a dúfam, že i mojich spolužiakov. Donútila nás zamyslieť sa nad otázkami: Aká dôležitá je v našom živote pravda? Čo znamená pre človeka šťastie? Potrebujeme vedieť pravdu, aby sme dokázali byť šťastní? 

Po skončení divadla dostali študenti voľno, ktoré mohli využiť, ako chceli. Či už posedením si niekde pri obede alebo mohli navštíviť vianočné trhy, ktoré už v Trnave navodzujú vianočnú atmosféru.

 

Marianna Mery Rosová, III. roč.