Ešte na skok za klokanom

28.04.2014 12:50

Medzinárodná súťaž Klokan, ktorú poznajú žiaci základných i stredných škôl, sa každoročne rieši aj na našej škole. Na škole, ktorá nemá ani stovku žiakov sa do tejto, možno povedať matematicko-logickej, súťaže zapojilo až 37 žiakov.

Počet účastníkov je síce pekný, no niektorí z nich sa môžu pochváliť ešte niečím navyše. Skutočne výnimočnými výsledkami. V našich žiakoch je viac, ako sami ukazujú na vyučovaní. My, ich pedagógovia, vidíme, že v niektorých drieme skutočný talent, no z rozličných dôvodov ho nechcú úplne prebudiť. Niektorí na Klokanovi prekvapili, iní si udržali svoj vysoký štandard.

Treba povedať, že máme žiakov, ktorí sa prehrýzli testami medzi desať percent najlepších na Slovensku a k tomuto výkonu im blahoželáme. Boli to prvák Marián Cibula; druháci Branislav Cintula, Ján Cibulka a Juraj Klimeš; tretiačka Adela Krídlová a štvrták Jozef Cibula.

Je super, že sa v každom ročníku našiel aspoň jeden reprezentant, na ktorého výsledok môžu byť pyšní aj jeho spolužiaci. Každá trieda potrebuje lídrov, v každej triede je potrebný ten, kto ukazuje smer, kto ostatných potiahne. Obzvlášť v predmete akým je matematika...

Ale tu by som predsa len nechcel s hodnotením ešte skončiť. Nad všetkými tento rok vyčnievajú dve mená. Ján Cibulka a Marián Cibula. Títo lídri, zhodou okolností s podobnými priezviskami, sa prebojovali svojim výkonom až do najužšieho jedného percenta najlepších. Super!

Verím(e), že najlepších tento úspech povzbudí a bude motivovať k ďalšej práci a rozvíjaní talentov a dúfam(e), že ich príklad bude inšpiráciou pre ďalších žiakov.

 

                                                                                                                               Marek Šefčík