Druhý ročník Pevnosti Shashward

19.12.2011 15:50

 

Po minuloročnej úspešnej premiére „veľkej hry pre malých záklaďákov“  Boj o pevnosť Shashward sme sa rozhodli uskutočniť i reprízu. V piatok 16.12.2011 nás navštívili deviataci z blízkych i vzdialenejších základných škôl. Pripravili sme pre nich zážitkové vyučovanie vo forme rôznych súťaží a hier.

Tento rok o pohár riaditeľa gymnázia bojovali tieto školy:  ZŠ Šaštín-Stráže, ZŠ Borský Svätý Jur, ZŠ Čáry, 3. ZŠ Senica, Cirkevná ZŠ M. Olšovského Malacky a Spojená škola sv. Františka z Assisi Bratislava - Karlova Ves. Súťažiacich sme privítali v bazilike krátkou scénkou, ktorá priblížila históriu baziliky. Ďalej sa družstvá z jednotlivých základných škôl presúvali podľa časového rozvrhu medzi stanovišťami. V telocvični si chlapci zmerali svoje fyzické sily vo futbale a dievčatá vo vybíjanej. V učebni fyziky ich čakal profesor Einstein, v knižnici sa stretli s historickými postavami, v laboratóriu lúštili tajné písmo a v jazykovej učebni si lámali jazyky. Body, ktoré družstvá získali, boli následne zrátané a bolo stanovené poradie družstiev.

 

Výsledky vyhlásil pán riaditeľ Mgr. Marek Nádaský spoločne s direktorom miestnej komunity saleziánov a vedúcim vychovávateľom PaedDr. Marekom Michalenkom SDB v spoločenskej miestnosti gymnázia. Víťazný pohár si odniesli žiaci z Cirkevnej základnej školy M. Olšovského z Malaciek. Po vyhlásení výsledkov nasledoval program, ktorý si pripravili pre hostí naši študenti. Zmes scénok, hudobných vystúpení dvoch školských kapiel a interview s profesorom Mgr. Šefčíkom a talentovanou a úspešnou žiačkou – karatistkou Alžbetou Ovečkovou priblížila deviatakom, možno budúcim študentom nášho gymnázia život v škole.

Víťazom srdečne blahoželáme a tešíme sa na budúcich prvákov :)

 

-kv-