Dolovali sme

29.11.2011 15:36

 

Teda nie my konkrétne, ale boli sme sa pozrieť ako to funguje v takej bani s ťažbou uhlia. Žiaci druhého ročníka sa v piatok 25.11. 2011 vybrali na hodinu chémie do terénu. Nemuseli cestovať ďaleko, len zopár kilometrov.

Baňa Čáry je známa svojim ložiskom lignitu, ktorý je veľmi perspektívny zdroj suroviny na výrobu elektrickej energie. Len pre informáciu lignit je tiež označovaný ako hnedé uhlie, najmenej kvalitný druh uhlia.  Lignit z tohto ložiska má nízky obsah síry a stabilnú výhrevnosť a množstvo ďalších pozitívnych vlastností. O nich a ešte oveľa viac sme sa dozvedeli v prednáške p. Palkoviča (personálno-organizačný riaditeľ), ktorý nás tiež sprevádzal po jednotlivých úsekoch pracoviska. 

   

Mali sme možnosť nahliadnuť do záchranárskej časti, pozrieť si prácu na dispečingu, odkiaľ sa to všetko riadi a kontroluje, prezrieť si šatne, lampáreň, kombajn na fáranie, samotný pás, na ktorom vychádzalo uhlie a hlušina z bane. Našej pozornosti ani neunikol vláčik, ktorým sa baníci dopravujú na miesto ťažby. 

Mnohí by sa určite pozreli aj na miesto činu, no do bane nám bol vstup zakázaný.

Verím, že sa študentom páčila takáto hodina chémie a nielen preto, že vedomosti neboli zatiaľ preverované :)

                                                                                              vaša profesorka  chémie Hanka