Deň Zeme

27.04.2011 19:52

 Už tradične si 22. apríla pripomíname Deň Zeme. Bolo to práve 22.apríla v roku 1970, keď vedci, hlavne ekológovia v USA, ovplyvnení fotografickými a telegrafickými snímkami z kozmu, dokumentujúcimi krehkosť a zraniteľnosť Zeme, demonštračne vyzvali ku spoločnému celosvetovému úsiliu za ochranu Zeme.

Aj naše gymnázium sa zapojilo nedemonštračnou formou do aktivít za ochranu našej Planéty.

V rámci projektu sa študenti 2. ročníka na hodine chémie venovali problematike ropných havárií pri transporte ako aj pri ťažbe.  Súčasťou tohto projektu boli aj experimenty, ako napr. príprava bioetanolu a bionafty.

Ďalšia aktivita bola v spolupráci s Lesnou správou v Šaštíne-Strážach.

V stredu 20.4. 2011 študenti 1. a 2. ročníka v sprievode profesorov H. Komornej a J. Suchánka zavítali do šaštínskeho lesa, kde sa pod vedením Ing. Ungera  vydali po náučnom chodníku.

Počas tejto krátkej prechádzky (cca 3,5 hodiny) sa dozvedeli mnohé zaujímavosti zo života lesa a jeho obyvateľov. Na aktivitách, ktoré si pre ne pán lesník pripravil, si precvičili svoje poznatky o rastlinách a živočíchoch žijúcich v lese. A pokiaľ aj nejaké tie vedomosti chýbali , s novými určite odchádzali a ešte sa pritom aj zabavili.

Študenti boli tiež poučení ako sa v lese chovať, ktoré stromy je možné vyrúbať a za akých podmienok, ako sa starať o lesnú zver  a ako les chrániť, pretože nielen pre nás má obrovskú cenu.

Naša cesta končila pri kaplnke a lesnej škôlke, kde sme sa dozvedeli niečo o veku stromov, ako počítať letokruhy a ďalšie informácie zo sveta lesníkov a poľovníkov.

 

Mgr. Hana Komorná