Čo sme zažili na konci školského roku

04.07.2013 08:44

     Hoci by sa mohlo zdať, že jún je v školách už oddychovým mesiacom, na GJB sme ešte mali dostatok aktivít.

     V stredu 19. júna prišli na naše gymnázium riaditelia cirkevných škôl z Bratislavskej arcidiecézy, aby sme tu spoločne strávili tri dni, počas ktorých sme si mohli vymieňať skúsenosti a zažiť spoločenstvo. Začali sme svätou omšou, spoločne sme sa zahrali. Vo štvrtok - v tom najhorúcejšom počasí - sme navštívili Skalicu, klenotnicu pamiatok, večer sme opekali. V piatok nás čakala duchovná obnova, ktorú pripravil Marek Michalenko, o trestoch vo výchove podľa Don Bosca. Po svätej omši a obede sme sa rozišli, aby sme mohli ukončiť školský rok. Bolo to veľmi príjemné stretnutie a v Šaštíne sa tešíme na všetkých opäť o rok.

    Vo štvrtok 20. júna išli naši prváci spolu s vyučujúcimi Marekom Šefčíkom a Milanom Janákom na školský výlet do Tatier. Zničení po "náročnej" turistike a pobyte v aquacity sa vrátili vysmiati späť.

    Hanka Komorná, triedna druhákov, spolu s nimi strávila dva dni na saleziánskej chalupe na Húškach.

    V pondelok 24. júna sa naši žiaci zúčastnili na divadelnom predstavení Solúnski bratia v Divadle Jána Palárika v Trnave.

    V stredu 26. júna sme mali poslednú duchovnú obnovu v tomto školskom roku.

    Školský rok sme ukončili spoločnou svätou omšou v piatok 28. júna, po ktorej sa rozlúčili triedni profesori so žiakmi a rozdali vysvedčenia.

    Začali sa pre nás prázdniny!