Cena stravy od septembra 2011

22.08.2011 13:00

Cena stravy od 1.9.2011

 

Názov

Cena dodávateľa stravy

Príspevok od VÚC

Príspevok

od rodičov

raňajky

         1,02 €

    0,62 €

     0,40 €

obed

         2,19 €

    1,14 €

     1,05 €

večera

         1,99 €

    1,32 €

     0,67 €

Spolu:

         5,20 €  

    3,08 €

     2,12 €