11. ročník Cecilfestu v štýle muzikálu Rebelové

28.11.2011 15:20

 

Tento rok bol začiatok Cecilfestu posunutý na piatu hodinu podvečer a hneď v úvode to druháci aj pekne vysvetlili – zaspievali známu pieseň „Pátá“, avšak so svojimi vlastnými slovami. Okrem pesničky muzikálovú atmosféru navodili druháci, ale aj ďalší účastníci Cecilfestu, napríklad doplnkami a oblečením – chlapci boli v oblekoch a dievčatá boli oblečené v štýle retro. Ďalej úvod pokračoval krátkym uvítacím videom a privítaním všetkých zúčastnených moderátorskou dvojicou – Lenkou Ďurošovou a Peťom Kurinom.

Nasledovalo predstavenie poroty. Porotcami boli tento rok Ľudovít Suchý, za ktorým išli druháci kvôli pozvaniu (až) na základnú školu, a Hanka Komorná, ktorú pozvali veľmi netradičným spôsobom – cez jednu hodinu za ňou pribehli s tým, že jeden z druhákov (Filip Grajza) odpadol. Ten to však len hral a ona rýchlo pribehla do druháckej triedy, kde však zistila, že sa to celé natáča a že to na ňu iba vymysleli.

Tretí porotca bol zvolený priamo na Cecilfeste. Moderátori pozvali na pódium troch štvrtákov – Peťa Švarala, Miša Zvala a Aďa Staňa – aby prečítali báseň a podľa najväčšieho potlesku mal byť vybraný posledný porotca. Vyhral Aďo Staňo a tak mohla súťaž začať.

Vystúpilo jedenásť interpretov, pričom študenti vytvorili rôzne skupiny nielen po ročníkoch. Nehanbili sa ani prváci a aj oni vystúpili s jedným číslom v bohatom programe. Mohli sme vidieť a počuť rôzne hudobné štýly a rozličné hudobné nástroje, napríklad klavír, husle, gitaru, bicie, či počuť pekný spev.

Počas krátkych prestávok medzi vystúpeniami sme sa mohli ísť občerstviť na chodbu kofolou a pukancami. Po poslednom vystúpení mohlo začať hlasovanie, na ktoré už všetci netrpezlivo čakali.

Pred vyhodnotením výsledkov nám na sprestrenie chvíle pustili krátky film, ktorý natočili štvrtáci na stužkovú. Potom už netrpezlivému publiku oznámila Lenka s Peťom výsledky.

Víťazom sa stala skupina JednoRázovka s piesňou Peklo. Mala šesť členov v zložení: štyria tretiaci – Lucia Bellovičová, Matúš Pochylý, Maťo Predáč a Filip Borčin, druhák Gusto Hakala a prvák Ivan Javorčík. Na druhom mieste sa umiestnila dvojčlenná skupina Mockinbird, ktorej členmi boli tretiaci Rasťo Púček a Lucia Bellovičová a na treťom mieste skončila skupina štvrtákov Metro, v ktorej spievala Majka Ulrichová a na hudobných nástrojoch hrali Ondrej Bašovský, Jakub Malota, Štefan Uhrin a Tomáš Lančarič.

Haluz roka, tak ako aj minulý rok, padla do rúk štvrtákom – Jakubovi Malotovi a Štefanovi Uhrinovi, ktorí spolu vytvorili skupinu Hongo Bongo Smith alias Skunk the fanthasy kill a Rudo z Dunajskej Lužnej.

Tohtoročný Cecilfest bol skutočne bohatý na vystúpenia študentov našej školy. Niektorí sa odvážili na pódium prvýkrát, iní tam vystúpili už po predošlých skúsenostiach. V publiku bola atmosféra vynikajúca, niektoré čísla boli dokonca odmenené „standing ovations“.

Druháci spestrovali pauzy medzi jednotlivými číslami krátkymi a zábavnými vystúpeniami napríklad reklamou, spevom alebo tancom. Cecilfest sme pekne ukončili s direktorom donom Marekom Michalenkom modlitbou k svätej Cecílii.

Dúfame, že aj svätá Cecília, patrónka hudobníkov, mala radosť z 11. ročníka Cecilfestu, kde sa prejavilo veľa talentov. Všetkým zúčastneným ďakujeme za odvahu a chuť vystúpiť, víťazom gratulujeme a dúfame, že počet interpretov bude v ďalších ročníkoch Cecilfestu len stúpať. :)

 

-Mery =)-

Marianna Rosová (III. roč.)