Zo Šaštína do Londýna

14.11.2010 15:13

 

V súčasnosti, keď je financovanie škôl závislé predovšetkým od počtu žiakov, majú školy s menším počtom žiakov problémy s financovaním. Naša škola odjakživa patrí medzi menšie, tie s rodinnou atmosférou. Aj my sa tešíme, keď máme viac záujemcov, viac žiakov. Dôležité ale je, že nie za každú cenu. Sme ochotní púšťať našu elitu do zahraničia. A vypláca sa to. Napriek tomu, že stratíme študenta, on dostane omnoho viac. Niekoľko našich žiakov študuje v zahraničí. Nemyslím len univerzity v Čechách, ale tiež v Taliansku či v Anglicku. Je tiež skupinka študentov, ktorí opúšťajú múry nášho Gymnázia predčasne. Nie preto, že učivo nezvládajú, práve naopak, sú výborní. Jedným z takýchto je aj Jonáš Gloss. Cez agentúru si vybavil rok štúdia na anglickej strednej škole. Vďaka úspechom v štúdiu si ho škola ponechala a navrhla mu, že mu ešte uhradí aj maturitný ročník. Jonáš teda zmaturoval v Anglicku a teraz je už v druhom ročníku na Masarykovej univerzite v Brne a učarovala mu fyzika a nanotechnológie.
11.11.2010 nás opäť raz navštívil a odprezentoval našim prvákom a niekoľkým druhákom, svoju púť zo Šaštína cez Anglicko po Brno. Zameral sa na to, ako sa na prestížnu strednú školu dostal, ako a čo tam študoval,ako hral na trúbku v niekoľkých hudobných zoskupeniach, ako precestoval Anglicko a navštívil iné školy vďaka tomu, že reprezentoval tú svoju v šachu... Vysvetľoval, odpovedal na otázky a predovšetkým ukázal možnosti, ako sa „tam“ dostať a dosiahnuť vytýčené ciele. Na jeho záverečnú otázku, či niekto o takom niečom premýšľa, sa, na moje prekvapenie, zdvihli viaceré ruky tých najšikovnejších...
Chceme byť našim žiakom čo najlepším odrazovým mostíkom. Áno, takýmto spôsobom prídeme v treťom ročníku o niektoré elity, ktoré ťahajú triedu vpred, ale oni za to získavajú nenahraditeľné skúsenosti, ktoré určite pretavia v neskoršie životné úspechy. Kiežby Gymnázium Jána Bosca v Šaštíne-Strážach produkovalo čo najviac šikovných, priebojných, cieľavedomých a predsa pokorných a ľudských Jonášov.

Mgr. Marek Šefčík