Začiatok školského roku

06.09.2010 20:30

Už devätnásty školský rok žiaci a pedagógovia na Gymnáziu Jána Bosca v Šaštíne-Strážach začali tradične svätou omšou v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie, ktorú celebroval Mons. Ján Formánek, generálny vikár Bratislavskej arcidiecézy. Naše pozvanie prijali i Mgr. Viera Kyselicová, riaditeľka Arcibiskupského školského úradu a Ing. Jana Oceľová, ekonómka.

 

            Vo svojej kázni sa Mons. Formánek prihovoril študentom a zdôraznil dôležitosť vzdelania. Povzbudil ich k usilovnosti a túžbe po múdrosti. Za múdrosť ľudia často mylne pokladajú poznanie a vedomosti. No múdrosť skutočná je darom od Boha. Je to schopnosť vedieť rozlišovať medzi dobrým a zlým. Tento dar dostal mladý a neskúsený kráľ Šalamún, keď sa mu zjavil vo sne Boh a pýtal sa, čo si od neho žiada. Jeho odpoveď znela: „Daj svojmu sluhovi srdce pozorné, aby spravoval tvoj ľud a rozlišoval medzi dobrým a zlým“. Nežiadal si dlhý vek, ani bohatstvo, ale chápavosť. Boh mu dal teda srdce múdre a chápavé a kráľ Šalamún sa stal najmúdrejším vladárom stredoveku.

            Podľa slov Mons. Formánka, v modernom svete často chýba múdrosť. Sme obklopení modernými technológiami, vecami, ktoré chceme poznať a ktoré chceme mať.  Múdrosť sa dá získať komunikáciou s Bohom – zdrojom všetkej múdrosti, prosbou o jeho múdrosť, pokorou a snahou o zodpovedné plnenie si svojich každodenných povinností.