Wir lernen Deutsch (Dojč :P)

25.09.2012 18:34

 

Spolupráca s nemeckou školou sa začína

    Nemecké mesto Hildesheim delí od Šastína–Stráží približne 800 km, vzdialenosť, ktorú prekonali  piati žiaci spolu s pedagógom z biskupského gymnázia Josephinum v Hildesheime. Toto gymnázium, ktoré navštevuje približne 1000 žiakov a zamestnáva asi 80 pedagógov, prejavilo záujem o spoluprácu s našou školou. A prvé stretnutie prebiehalo u nás :)

    Štyri dievčatá, jeden chlapec – žiaci desiateho ročníka nemeckého gymnázia (čo zodpovedá prvému ročníku na našej strednej škole) a ich triedny učiteľ Joachim Leesch strávili v Šaštíne-Strážach šesť dní. Program, ktorý sme pre nich pripravili od pondelka 17.9.2012 až do soboty 22.9.2012,  bol nabitý na prasknutie. Pricestovali vlakom a ich prvé kroky zo stanice viedli do našej školy, v školskom internáte na nich čakali útulné izby. Samozrejmosťou bola prehliadka Baziliky Sedembolestnej Panny Márie a  šaštínskeho námestia s odborným výkladom p. riaditeľa Mgr. Marka Nádaského. V ďalších dňoch mali príležitosť spoznať hlavné mesto Bratislavu, hlavne jeho historické centrum, kde ich sprevádzala Mgr. Ivana Mrázová, učiteľka nemeckého jazyka na našom gymnáziu.  Historickým mestom na Záhorí – Skalicou ich previedol p. riaditeľ Mgr. Marek Nádaský.

Prečo si nemecké gymnázium vybralo práve slovenskú školu ako partnerskú? Ako vysvetlil pedagóg Joachim Leesch, Slovensko je krajina, o ktorej nemeckí žiaci vedia pomerne málo. Ich záujem o našu krajinu nás veľmi potešil, preto sme sa rozhodli predstaviť im čo najviac z našej kultúry. Nových kamarátov si zobrali pod patronát tretiaci a naučili ich zopár užitočných viet po slovensky, zaspievať slovenské pesničky, či zatancovať čardáš. Z nášho pána riaditeľa sa stal na jedno popoludnie kuchár a uvaril návšteve slovenské halušky. Takisto mali príležitosť zažiť rodinnú atmosféru, absolvovali večeru v rodinách našich žiakov. V ďalších dňoch si vlastnoručne vyrobili suvenír - namaľovali si tričko, dievčatá si zahrali  florbal na športovom krúžku s Mgr. Hankou Komornou a zatancovali zumbu v senickej športovej hale.

Celý týždeň bol veľmi príjemný a pri lúčení sa veru v očiach nemeckých dievčat objavili aj slzy. Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie, tentokrát v Hildesheime :)

Viac fotografií nájdete tu

-kv-