Výsledky prijímacieho konania do 1. ročníka pre školský rok 2012/2013

26.04.2012 10:29

     Do 1. ročníka pre školský rok 2012/2013 sa prihlásilo 39 uchádzačov o štúdium - 21 chlapcov a 18 dievčat. 

     Podľa schválených kritérií bolo bez prijímacích skúšok prijatých 34 žiakov, piatim boli zaslané pozvánky na prijímacie skúšky. 

     Zápis prijatých žiakov sa uskutoční v pondelok 14. mája 2012 o 9,00 h. v riaditeľni školy. Pozývame všetkých rodičov na stretnutie o 9,00 h., kde im poskytneme informácie o štúdiu na škole, možnostiach ubytovania v školskom internáte a pod. S každým žiakom sa uskutoční vstupný rozhovor. 

 

Výsledky prijímacieho konania do 1. ročníka Gymnázia Jána Bosca, Kláštorné nám. 1295, Šaštín-Stráže

a) Zoznam žiakov prijatých bez prijímacej skúšky:

 

Kód žiaka

Prospech

T SJL

T MAT

Súťaže

Spolu

 1.  

TE612

88

88

100

8

284

 1.  

TE613

100

88

95

0

283

 1.  

GR211

84

84

100

0

268

 1.  

BF477

100

80

85

0

265

 1.  

GR212

100

76

80

0

256

 1.  

GR206

90

80

85

0

255

 1.  

TE623

66

88

90

10

254

 1.  

TE619

80

88

80

0

248

 1.  

TE625

64

80

95

6

245

 1.  

BF475

84

80

80

0

244

 1.  

BF478

86

80

75

0

241

 1.  

GR209

88

64

85

0

237

 1.  

BF474

74

68

90

0

232

 1. – 15.

AP272

84

68

75

0

227

AP273

66

76

85

0

227

 1.  

AP271

62

72

85

0

219

 1.  

GR213

56

64

95

0

215

 1.  

AP269

36

72

100

0

208

 1.  

GR214

94

48

65

0

207

 1.  

BF480

48

68

90

0

206

 1.  

BF479

62

68

75

0

205

 1.  

GR207

42

72

90

0

204

 1.  

AP270

68

52

80

0

200

 1.  

GR208

76

52

65

0

193

 1.  

GR210

34

64

85

0

183

 1.  

BF472

46

68

65

0

179

 1.  

TE624

58

64

55

0

177

 1.  

TE622

72

48

55

0

175

 1.  

BF473

58

56

55

0

169

 1. – 31.

BF471

56

52

60

0

168

TE616

42

56

70

0

168

 1.  

TE620

20

64

75

0

159

 1.  

TE618

38

36

70

0

144

 1.  

TE614

26

48

45

0

119

 

 

 

 

b) Zoznam žiakov, ktorí boli pozvaní na prijímaciu skúšku:

 

Kód žiaka

Prospech

T SJL

T MAT

Súťaže

Spolu

 1.  

TE617

44

48

30

0

122

 1.  

BF476

28

56

35

0

119

 1.  

TE615

16

32

70

0

118

 1. – 5.

AP268

44

36

35

0

115

TE621

0

55

60

0

115

 

 

 

Šaštín-Stráže 24. 04. 2012                                                    Mgr. Marek Nádaský, riaditeľ