Vianočný pozdrav

22.12.2010 10:55

Autorka obrázku: Gabriela Klimešová, I. trieda

 

Narodil sa v noci, aby si uveril, že môže osvietiť akúkoľvek tmu.

Narodil sa pokorný, aby si nikdy nepochyboval o jeho láske.

Narodil sa do tvojho života, aby ťa priviedol do Otcovho domu.

 

       Požehnané Vianoce a šťastný nový rok 2011

želajú žiaci a zamestnanci Gymnázia Jána Bosca Šaštín-Stráže.