Vianočný obed

20.12.2012 17:52

 

    Na Vianoce sa stretáva celá rodina pri jednom stole. Naša veľká (takmer 130-členná) rodina spoločne zasadla k slávnostne prestretému stolu v stredu 19.12.2012. Žiaci, učitelia, nepedagogickí zamestnanci a členovia saleziánskej komunity. Veľmi nás potešil i návrat bývalých žiakov gymnázia, ktorí sa už rozpŕchli do rôznych kútov sveta. Naše pozvanie prijali i zástupcovia Združenia exallievov don Bosca na Slovensku, slávnostný obed bol totiž spojený s vyhlásením výsledkov súťaže o najlepšiu esej na tému: GJB- škola hodnôt.    

    Po výbornom obede nasledoval program našich najmladších – prvákov. Učitelia si zasúťažili so žiakmi vo vianočnom vydaní 5 proti 5 (samozrejme vyhrali učitelia :D), spievalo sa, tancovalo, hralo... každý podľa svojich možností. Svoje nadanie predviedla i viacnásobná majsterka Európy juniorov v karate naša druháčka Alžbeta Ovečková.

    Na vyhlasovanie výsledkov čakali všetci. Združenie exallievov don Bosca na Slovensku prednedávnom vyhlásilo súťaž o najlepšiu esej na tému GJB – škola hodnôt. Michal Hort zhodnotil výsledky a odovzdal odmenu – smartfón - autorom troch najlepších prác. Víťazmi sa stali Andrej Valúšek (4. trieda) Dávid Chrvala (4. trieda) a Pavol Dérer (3. trieda). Chlapci, blahoželáme! Michal Hort zároveň predstavil aktivity, ktoré ponúkajú exallievi našim žiakom – nové záujmové krúžky. Je to divadelný krúžok, krúžok IT – mediálny a projektový manažment. Všetky krúžky by mali začať pracovať v januári a povedú ich samotní bývalí študenti.

    No oceňovaniu nebol koniec. Na pódium nastúpil don Marek Michalenko a vyhlásil výsledky 4. ročníka Jesennej hokejbalovej ligy, ktorá prebiehala od 7.11. do 20. 12. 2012 v Don Bosco aréne. Víťazom sa stal tím Guncky. V poslednom zápase si poradili aj s tímom Tutti per tutti, kde sa po zaujímavej prestrelke rozhodlo o výhre až v tretej tretine. Víťazi tak neprehrali ani jeden zápas a navyše majú v tíme aj najlepšieho brankára ligy Ľuboša Sovu, ktorý mal úspešnosť zákrokov 90%. Zároveň mali aj najlepšieho nahrávača, ktorý sa delí o prvé miesto s Matúšom Pochylým. A je ním Jakub Chrvala so siedmimi asistenciami. Na druhom mieste skončil tím Tutti per tutti s najproduktívnejším hráčom a najlepším strelcom Matúšom Pochylým. Za nimi nasleduje tretiacky tím Obložené chlebíčky. 4. miesto obsadil vďaka horšiemu skóre tím Želky 1-K-1 a tabuľku uzatvára nováčikovský tím Rosaldo m.r.h.

Realizačný tím :)

 

    Na záver prváci vylosovali bohatú tombolu. Ako triedna prvákov im chcem poďakovať za ich snahu a ochotu. Celú akciu sme začali pripravovať niekoľko týždňov vopred, od výroby ozdôb na stromček až po nácviky. Nie všetko možno vyšlo podľa našich predstáv, alebo predstáv ostatných a v záťažových situáciách sme spoznali i svoje rezervy a slabšie stránky.  Robili sme to však s láskou. Mám triedu plnú krásnych Božích detí! Ďakujem vám!

    Ďalšie poďakovanie patrí sponzorom, ktorými boli hlavne rodičia prvákov – p. Danielová, Juráková, Nesnadná, Šrámková, Kočková, p. Buček, ale i všetci ostatní. Veľmi ochotne prispeli finančne, ale i občerstvením, koláčmi, stromčekom, cenami do tomboly. Do tomboly tiež prispeli učitelia (Komorná, Šefčík, Guľášová, Poláková). Hlavnú cenu venovalo Klenotníctvo Zdenka Halásová Šaštín-Stráže. Pri organizovaní by sme sa nezaobišli bez pomoci p. Tokárovej. Do programu prispela skupina Full Vein zo Šaštíne-Stráží. Všetkým ďakujeme!

Nech všetci prežijete tak krásne stretnutie i so svojimi rodinami pri štedrovečernom stole!

Katarína Václavková