Skúšky dospelosti

04.06.2015 11:05

I v tomto školskom roku žiakov štvrtého ročníka našej školy čakali maturity. V dňoch 26.-29.5.2015 predmetovým maturitným komisiám predviedli, čo sa naučili počas štyroch rokov štúdia (alebo za týždeň?) Popri povinnej slovenčine a cudzom jazyku si najčastejšie zvolili ako ďalší maturitný predmet občiansku náuku, biológiu a chémiu. 

Napriek veľkému stresu a nervozite svoju prvú životnú skúšku maturanti zvládli a rozšírili tak rady exallievov - bývalých študentov Gymnázia Jána Bosca. 

Milí maturanti, ešte raz gratulujeme, tešíme sa s vami a prajeme vám, aby ste takto úspešne zvládli všetky skúšky, ktoré vás čakajú v budúcnosti a ktoré budú oveľa náročnejšie.