Škola života

26.05.2012 21:50

23. - 25. mája 2012 sa na našej škole maturovalo. Žiaci ostatných ročníkov absolvovali náhradný program. Združenie exallievov Don Bosca predstavilo svoj projekt Škola života na GJB v Šaštíne.

Bývalí študenti gymnázia 24. mája priblížili tým súčasným ich vlastné životné cesty od opustenia brány gymnázia. Právnik Pavol Biksadský rozprával o živote kreťanského právnika, farmaceut lekárnik Marián Skočík vysvetlil úskalia tohoto povolania. Ďalšia prednáška farmaceuta Marka Slezáka bola zameraná na antikoncepciu a závislosti, otec veľkej rodiny Peter Valášek poukázal na dôležitosť rovnováhy a zosúladenia osobného a pracovného života vo viere. Žiaci sa tiež dozvedeli o štúdiu v ČR, ako vyzerá praktický život advokáta od Dušana Kyseľa. Miloš Čaladík sa podelil o svoje podnikateľské začiatky a o svoje skúsenosti aktívneho trávenia voľného času. 

Verím, že prednášky boli veľkým prínosom pre žiakov a motivovali ich k svedomitejšiemu štúdiu. Osobné svedectvá exallievov, ktorí sa zhodli v konštatovaní, že Gymnázium Jána Bosca bola pre nich tou najlepšou štartovacou čiarou do života, našich žiakov zároveň uistili o správnosti ich voľby študovať na GJB.

-kv-