Pripravujeme Boj o pevnosť SHASHWARD - už 3. ročník

10.10.2012 12:45

 

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ, milí pedagógovia,

     srdečne Vás pozývame na 3. ročník nášho podujatia pre žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl

 

BOJ O PEVNOSŤ SHASHWARD

 

dňa 24. októbra 2012 o 8.30 h. Predpokladaný záver stretnutia: 13.00 h.

 

     Cieľom tohto podujatia je priblížiť žiakom 8. a 9. ročníka základných škôl život na strednej škole (gymnáziu) formou zaujímavých aktivít.

 

Forma podujatia: desaťboj

Žiaci budú prechádzať jednotlivými stanovišťami, na ktorých ich budú čakať naši žiaci spolu z pedagógmi. Päť stanovíšť bude zameraných na netradičné športové aktivity, na piatich si preveria svoje vedomosti z rôznych predmetov – slovenský jazyk, anglický jazyk, nemecký jazyk, matematika, dejepis, geografia, fyzika, biológia, chémia.

 

Pre žiakov i pedagógov je pripravené občerstvenie. Prvé tri družstvá získavajú odmenu.

 

Súťaže sa môžu zúčastniť 6-členné družstva, z jednej školy maximálne tri.

Prosíme, aby žiakov sprevádzal zodpovedný pedagóg.

 

Časový harmonogram:

8.30 - 9.00  privítanie a oboznámenie s aktivitami desaťboja v spoločenskej sále na prízemí

9.00 - 12.15  športovo-vedomostné aktivity na jednotlivých stanovištiach podľa rozpisu

12.15 – 12.30 občerstvenie

12.30 – 13.00 vyhodnotenie, ocenenie a ukončenie podujatia

 

Ak máte o podujatie záujem, pošlite, prosím, prihlášku do 19. októbra 2012 na adresu: gjb@gjb.sk

 

V prihláške uveďte:

Názov školy:

Počet 6-členných súťažných družstiev:

Meno sprevádzajúceho pedagóga:

 

Milí pedagógovia, veríme, že Vás naša ponuka zaujala. Tešíme sa na spoločne strávené chvíle.

 

 

Šaštín-Stráže 10. októbra 2012   

 

                                                                                                   Mgr. Marek Nádaský

                                                                                                           riaditeľ školy