...pripli sme si červené stužky

07.12.2012 21:11

 

Posledný novembrový týždeň na našej škole bol niečím iný. Študenti  na hodinách biológie a umenia a kultúry sa zapojili do aktivít, ktoré súviseli s problematikou boja proti HIV a AIDS.

Nebojovali síce žiadnymi zbraňami, namiesto toho si pripli červené stužky a prejavili tak svoj záujem, solidaritu a podporu tých, ktorí s HIV/AIDS žijú.

  

Dozvedeli sa viac o misii sv. Jána v Barbertone, kde je opatrovateľské centrum pre dospelých a deti , ktoré majú AIDS alebo sú HIV pozitívni sledovaním DVD Anjeli. Tretiaci vyrobili červené srdiečka, ktoré spolu s návrhmi na pohľadnicu od štvrtákov skončili na školskej nástenke. Diskutovalo sa, prezentovalo aj o drogovej závislosti  a o tom, ako tieto dve  problematiky spolu súvisia.

 V piatok sme sa vybrali aj na Základnú školu v Šaštíne-Strážach. Zopár šikovných tretiakov (Lenka, Veronika a Veronika, Dárius, Andrej a Gabika) sa pripravilo a oboznámilo deviatakov s kampaňou Červené stužky a celkovo s problematikou šírenia tohto ochorenia.  Samozrejme, že mi nedalo, aby som sa aj ja nezapojila pár slovami o zákernom víruse HIV.

Na záver chcem poďakovať všetkým študentom, ktorí sa zapojili do aktivít, ukázali, že im tento problém nie je ľahostajný a podporili túto kampaň.

                                                                                              Srdečná vďaka                 :) vaša prof. Hanička