Pozvánka na stretnutie rodičov a pedagógov

19.11.2010 10:06

     Srdečne Vás pozývame na stretnutie rodičov žiakov a pedagógov Gymnázia Jána Bosca Šaštín-Stráže, ktoré sa uskutoční dňa 4. decembra 2010 (sobota).

 Program:

8.30 hod. – svätá omša v kaplnke školského internátu (2. poschodie).

9.15 hod. – spoločné stretnutie pedagógov a rodičov v spoločenskej sále (prízemie) – informácia o našich aktivitách, plánoch a situácii v škole

9.45 hod. – stretnutie s triednymi učiteľmi v jednotlivých triedach (1. poschodie)

 

     Saleziáni don Bosca pozývajú rodičov našich žiakov na duchovnú obnovu, ktorá sa začína 3. decembra 2010 o 19.30 hod. večerou. Po večeri sa uskutoční duchovná obnova, ktorú bude viesť don Robert Benko SDB. Program sa ukončí v sobotu raňajkami. Prihlásiť sa treba vopred telefonicky u vedúceho vychovávateľa PaedDr. Mareka Michalenka do 1. 12. 2010 na číslo 0903 643 697 (vo forme : meno, počet osôb, so stravou/bez stravy). Prosíme, doneste si posteľnú bielizeň.

Objednaná strava sa pripisuje na účet žiaka.

  

Šaštín-Stráže 19.11.2010  

Mgr. Marek Nádaský, riaditeľ