Posledný pozdrav z GJB!

31.08.2016 23:55

Milí naši žiaci, rodičia žiakov, priatelia a fanúšikovia,

     Gymnázium Jána Bosca Šaštín-Stráže oficiálne ukončilo svoju činnosť 31. augusta 2016. V tento deň sme sa zišli my, zamestnanci školy, aby sme spolu prežili ešte pár príjemných chvíľ. 

     Mysleli sme aj na Vás, ktorí v pondelok zasadnete do lavíc iných škôl. 34 žiakov nastúpi do Spojenej školy sv. Františka Assiského v Malackách, 8 na Gymnázium F. V. Sasinka v Skalici a 3 do iných škôl.

    Všetkým Vám, dievčatá a chlapci, želáme úspešný školský rok 2016/2017, aby ste si v novom prostredí čo najkôr zvykli a štvrtákom úspešnú maturitu. 

    K tomu Vám posielame tento pozdrav: 

Marek Nádaský