Ponuka krúžkov a voľnočasových aktivít

12.09.2010 11:27

Rozvrh a miesto stretnutí nájdete v hlavnom menu - časť Krúžky

Spevácky zbor a kapela:  M. Michalenko

Posilňovňa: J. Ivančák

Florbal:  M. Michalenko

Futbal: R.Benko

Hokejbal: M. Michalenko

Informatický krúžok: P.Chodelka

Mediálno-technický krúžok: J. Ivančák

Športový krúžok-florbal,basket,volej,stolný tenis...: J. Ivančák

Fotografický krúžok: P. Chodelka

Šach: M. Šefčík

Volejbal(chlapci+dievčatá): J. Suchánek

Gitarový krúžok: žiaci 3. roč.