Pomôžte nám - tlačivá na 2 % z Vašich daní

16.03.2015 14:54

Spoločenstvo rodičov pri našej škole sa opäť uchádza o 2 % z Vašich daní.

Potrebné tlačivo nájdete tu: Spoločenstvo rodičov VYPLNENÉ.pdf (137942)

 

Ďakujeme za Vašu pomoc!