Panna Mária nikoho nepustí naprázdno zo Šaštína

16.12.2015 18:34

16.12.2015 pokračovala séria prednášok Školy života. Navštívili nás ďalší dvaja bývalí študenti nášho gymnázia. Porozprávali o svojich úspechoch, o tom, ako pokračoval ich život po ukončení gymnázia. 

Prvým návštevníkom bol Michal Slovák, spolumajiteľ úspešnej a rozrastajúcej sa spoločnosti, ktorá vyrába slovenský cider (čítaj sajder), alebo jablčný mušt. Michal priznal, že nepatril medzi najlepších študentov a hrozilo mu dokonca prepadnutie. No v pracovnom živote je veľmi úspešný. Po skončení vysokej školy prišiel nápad podnikať spolu s kamarátmi. Ich výrobok postupne začali predávať na rôznych akciách a v súčasnosti rokujú s rôznymi obchodnými reťazcami.

Gorazd Kohút sa po skončení gymnázia stal verbistom a ako misionár sa chystá pôsobiť v rôznych kútoch sveta. Oboznámil nás s tým, čo toto povolanie obnáša a ako postupovať v prípade, že i my sa rozhodneme ísť na misiu. 

Obaja páni zdôraznili, akú významnú úlohu zohralo v ich živote práve Gymnázium Jána Bosca. Ako sa vyjadril jeden z nich: "Panna Mária nikoho nepustí zo šaštínskeho gymnázia naprázdno."