"Pamätaj, že úspech je odmena za drinu." – Sofokles

04.04.2015 19:13

Keď som sa dozvedela pred rokom, že máme povinne robiť Stredoškolská odbornú činnosť v rámci biologického seminára, bola som zmätená. Veda ma fascinuje, ale nebola som si istá, akým smerom sa má môj výskum uberať. Štúdium a práca v zdravotníctve sú mojim snom, a preto som sa rozhodla pre výskum v tejto oblasti. V júni 2014 sa vo firme Delphi uskutočnil Deň zdravia, počas ktorého som merala a vyhodnocovala indikátory zdravého žiovtného štýlu- obvod pásu, BMI, glukóza a cholesterol. Konzultantku práce mi robila MUDr. Silvia Hnilicová z Lekárskej fakulty UK v Bratislave. Školiteľkou mi bola naša triedna pani profesorka Mgr. Hana Komorná. V krajskom kole, koré sa uskutočnilo 27.3.2015 v Dunajskej Strede, sa mi podarilo umiestniť na druhom mieste. Postupujem do Celoštátneho kola, ktoré sa uskutoční 22.-24.4.2015 v Piešťanoch.

 

Cecília Marčišová, IV. ročník

 

Cilke gratulujeme, ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a želáme veľa úspechov v celoštátnom kole.