Oznam o uložení pedagogickej dokumentácie žiakov

31.08.2016 23:59

Pedagogická dokumentácia žiakov - triedne katalógy a protokoly o maturitných skúškach - je uložená v Archíve v Skalici, Kráľovská 16.

V prípade potreby vystavenia duplikátov vysvedčení a vysvedčení o maturitnej skúške sa obracajte na toto pracovisko. 

 

Mgr. Marek Nádaský, riaditeľ