Olympiáda ľudských práv - krajské kolo

06.02.2015 13:01

            Mnohí z nás si myslia, že ľudské práva sú nám veľmi vzdialené. Opak je však pravdou. Ľudské práva sú neoddeliteľnou súčasťou ľudskej prirodzenosti. Práve ony zabezpečujú ľudskú dôstojnosť a jej ochranu.

           

            5. februára sa konalo krajské kolo Olympiády ľudských práv v Hlohovci. Keď ste ešte všetci sladučko spali a užívali ste si riaditeľské voľno vo svojich postieľkach, my sme už vedeli, že cesta k úspechu nebude taká jednoduchá. Cestu nám prekazil strom, vlak zrušili a všetko smerovalo k tomu, že pôjdeme asi aj my späť zaľahnúť.

 

            No nevzdali sme to a dostavili sme sa - v počte 3ks - do Hlohovca. Hosťami olympiády boli Mgr. Jana Kviečinská (zastupknňa Iuventy) a PhDr. Kálmán Petőcz (odborník na ľudské práva, člen Helsinského výboru, podpredseda Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť …). Povzbudiť nás prišiel aj primátor mesta Hlohovec.

 

            Nosnou témou bolo Právo na vzdelanie a jeho aspekty. Práve vzdelanie, môže posúvať našu spoločnosť dopredu, smerom k pravde.

 

            Prejsť písomnou časťou nebolo jednoduché. 14 ľudí (z 29) postúpilo do ústnej časti. Ja a Alenka sme ho našťastie zvládli. Vylosovali sme si tézu, pred porotou sme preukázali svoje vedomosti z ľudskoprávnej oblasti, zaujali svoje postoje a názory.

 

            Do celoštátneho kola postúpilo 8 učastníkov. Ja som sa akousi náhodou zjavila na 3. mieste a tak som postúpila do celoštátneho kola. Alenka Hasáková sa umiestnila na 9. mieste.

 

            Pre obe z nás to bola veľmi pozitívna skúsenosť bez ohľadu na výsledok. Zmerali sme si svoje vedomosti, argumentačné schopnosti, spoznali sme nových ľudí.

 

                                                          

                                   Patrícia Golianová, 4. ročník

 

            …a keď mi budete držať palce na tom celoštátnom, nenahnevám sa :)