Obleky... kravaty... profesor dojaty....

17.12.2010 18:54

už je to za nami..... i tento školský rok. Dvadsať študentov a jedna študentka, odvážna priekopníčka, prijali od triedneho profesora Ing. Ľudovíta Suchého zelenú stužku ako symbol nádeje.

            27.11.2010 sa na pozvanie budúcich maturantov v spoločenskej miestnosti GJB zišli ich rodičia a priatelia, učiteľský zbor a vychovávatelia gymnázia, aby spoločne oslávili dôležitú udalosť. Vždy veselí, živí, ukecaní štvrtáci – typickí mladí ľudia – sa premenili na mladých gentlemanov v oblekoch. Uprostred zažiarila prvá dáma – prvá maturantka v histórii gymnázia. Dôstojným prijatím zelenej stužky prijali zároveň výzvu; výzvu zabojovať v prvej dôležitej skúške svojho života. Na pódiu boli pozorne sledovaní láskavými a povzbudzujúcimi pohľadmi hrdých rodičov a niekedy prísnych, ale vždy chápajúcich pedagógov a vychovávateľov.

            Milí maturanti, v najbližích mesiacoch vás čakajú dlhé hodiny nad učebnicami. Želáme vám hlavne vytrvalosť a pevnú vôľu, aby ste svoju prvú životnú skúšku úspešne zvládli.

-kv-