Nová akcia

05.03.2010 20:06

Toto je popis ukážkovej akcie. Môžete ju ľubovoľne editovať, prípadne odstrániť.