Nativity play

24.12.2010 20:38

Vianočný večierok. "Sorry" za cudzojazyčný nadpis, asi to bude profesionálna deformácia :D, ale pripadá mi výstižnejší pre pomenovanie udalosti, ktorá sa tradične pred Vianocami odohráva v školách. Anglické slovíčko nativity znamená narodenie a nativity play je scénka, v ktorej žiaci sprítomňujú príbeh Narodenia Ježiška. 

    21.12.2010 sme u nás v škole veru stretli živého Ježiška, Máriu, Jozefa, ale i anjela, somárika či kravičku. Všetky tieto postavy stvárnili študenti I. ročníka GJB, ktorí vytvorili nielen živý Betlehém, ale pripravili celý večierok. Od sviatočného prestierania stolov, servírovania jedla, cez zábavný i poučný program až po tombolu a záverečnú Tichú noc zvládli všetko na 1* (no lol, som učiteľka) pod vedením triedneho profesora Mgr. Blažeja Pišoju. Do programu sa už tradične zapojil i učiteľský zbor, tentokrát s večerným spravodajstvom televízie Dží-džej-bí.

    Na Vianoce dávame a prijímame darčeky. Vedieť darovať a vedieť prijať je veľké umenie. Tento večer sme všetci dali i prijali niečo vzácne, svoju prítomnosť, kúsok samých seba. Pane, ďakujeme Ti za to, že si prišiel na tento svet, aby si nás zachránil a že sme sa mohli stretnúť práve na oslave Tvojich narodenín. My Ti ponúkame náš dar - našu lásku. 

-kv-