Naši študenti cez prázdniny

26.08.2010 17:51

         

    

    Študenti nášho gymnázia trávia čas zmysluplne i počas prázdnin. Namiesto vysedávania pred televízorom alebo pri počítači sa niektorí venujú deťom. Stávajú sa členmi partie animátorov v prímestskom tábore, ktorý každoročne organizuje Oratko v Šaštíne – Strážach pod vedením don Maťaťu. Tak tomu bolo i tento rok. V duchu hesla „aby všetci jedno boli“ vybudovali na dva týždne táborové kráľovstvo, pripravili veľké množstvo rôznych aktivít, súťaží a výletov pre členov kráľovských rodov. Každý deň bolo počuť výkriky radosti, smiech, občas i plač a hádky. Najdôležitejšie však bolo vidieť stále radosť v očiach detí, najcennejšie sú vytvorené priateľstvá a snaha urobiť krok jeden k druhému.

 

 

 

            Po záslužnej práci bola vďaka don Maťaťovi a CK Awertravel animátorom dopriata i zaslúžená odmena v podobe nezabudnuteľnej púte do Francúzska a Talianska. Program púte bol pomerne náročný, navštívili Annesy – rodné miesto sv. Františka Saleského. V Bazilke Navštívenia sú telesné pozostaky sv.Františka i sv. Jany de Chantal. Ďalšou zastávkou boli Dardilly – rodisko sv. Jána Márie Vianeyho a jeho známa farnosť Ars. Prekrásny Paray le Monial - miesto kde sa sv.Margite Márie de Alacocque zjavilo Božské Srdce Ježišovo. Lurdy očarili všetkých! Baziliky, jaskyňa, krížová cesta, Eucharistický sprievod, sviečkový sprievod... nezabudnuteľné chvíle, ktoré ostali nielen v pamäti, ale aj v srdciach. Po oddychovej kúpacej prestávke v Nice púť pokračovala návštevou Turína. Valdoco - Cole don Bosco, to sú milostivé miesta, tak významné pre nasledovníkov Don Bosca. Výnimočná atmosféra, nádherná, emóciami nabitá svätá omša s kázňou don Michalenka zasiahla každé srdce.

 

            Len ťažko bolo všetkým rozlúčiť sa s týmito svätými miestami. V mysliach sa premietli prosby, poďakovania, sľuby a nádeje stať sa lepšími, svätými... Rovnako ťažké bolo rozlúčenie po návrate pred Bazilikou v Šaštíne. Vzácni ľudia, vzácne zážitky, zázrak. Pán Boh zaplať všetkým!