Náš učiteľ prebral ocenenie

04.05.2012 15:26

Mgr. Marek Šefčík, učiteľ matematily a fyziky na Gymnáziu Jána Bosca, bol ocenený za dlhoročnú prácu v cirkevnom školstve s mimoriadnymi pracovnými výsledkami. Ocenenie prebral 27.4.2012 z rúk  J.E. Mons. ICDr. Stanislava Zvolenského, PhD., bratislavského arcibiskupa metropolitu.

Mgr. Marek Šefčík začal pracovať na našom gymnáziu hneď po ukončení štúdia na Prešovskej univerzite. Kvôli tejto práci sa presťahoval z východného Slovenska na Záhorie s celou rodinu. Naša škola nemala kvlalifikovaného vyučujceho matematiky, preto promptne zareagoval a začal študovať napriek svojej zaneprázdnenosti tento aprobačný predmet na Palackého univerzite v Olomouci. Štúdium úspešne ukončil. Okrem toho, že svoje aprobačné predmety (matematiku a fyziku) vyučuje na vysokej odbornej úrovni  a s veľkým zápalom, venuje sa žiakom i mimo vyučovania. Organizuje pre nich exkurzie a výlety. Pred siedmimi rokmi založil pri škole šachový klub, ktorý takisto pomáha šíriť dobré meno gymnázia v regióne. 

Je vzorným kresťanským manželom a otcom troch detí, aktívne sa zapája do života farnosti v Holíči, kde býva.

Gratulujeme!