Národná púť k Sedembolestnej Panne Márii, patrónke Slovenska

28.09.2010 20:34

 

     Už takmer 450 rokov zvolávajú šaštínske zvony pútnikov z celého Slovenska, aby si prišli uctiť svoju patrónku, Sedembolestnú Pannu Máriu, do miestnej baziliky. Štvordňová púť sa začala 15. septembra 2010. Program prebiehal už od skorých ranných hodín v duchu pokoja a prípravy na pontifikálnu svätú omšu, ktorú celebroval otec kardinál Jozef Tomko. Vo svojom príhovore k veriacim vyzval prítomných, aby chránili rodiny a vrátili sa k osobnej modlitbe. Do Šaštína prišlo viac ako 20 000 pútnikov z celého Slovenska. Mnohí z nich na toto požehnané miesto pricestovali, ale našli sa aj takí, ktorí si vykonali pešiu púť, alebo prišli na bicykloch, s veľkou nádejou posilniť sa vo viere a vyprosiť si mnoho milostí pre seba a svojich blížnych. Úcta k Sedembolestnej je prejavom účasti na jej bolestiach. Organizátori si pripravili pestrý program na nasledujúce štyri dni.

     Aj tento rok pri príprave a počas priebehu púte aktívne pomáhalo asi 40 žiakov Gymnázia Jána Bosca. Pripravili areál pred bazilikou: lavičky pre pútnikov, koridory a jednotlivé sektory. Zabezpečovali poriadok, poskytovali užitočné informácie. Okrem žiakov sa opäť zapojili do lektorskej služby aj dvaja učitelia. Počas tohtoročnej púte boli pripravené tri novinky: predaj pútnických oblátok a nového buletinu o bazilike, prezentačný stánok o Gymnáziu Jána Bosca, kde sa pútnici mohli dozvedieť o minulosti, prítomnosti, ale aj o plánoch školy. Veríme, že aj vďaka ochotnej službe našich žiakov, ktorá sa podpísala pod kvalitný priebeh tohtoročnej púte, si každý účastník vyprosil potrebné milosti do svojho života. 

                                                         

Dominik Sova, študent III. ročníka