Máme ďalších dvoch novokňazov - saleziánov!

16.06.2012 22:57

S radosťou Vám oznamujeme, že dvaja absolventi našej školy - Stanislav Hurbanič (absolvent GJB z roku 2000) a Lukáš Stašák (absolvent z roku 2002) - prijali 16. júna 2012 sviatosť kňazstva v Košiciach v Kostole sv. Gorazda.

 

 

Milí chlapci - novokňazi, tešíme sa spolu s Vami a želáme veľa radosti v nasledovaní Krista!

-mn-