Kurz mediálnej výchovy

14.02.2011 14:47

 

V stredu 9. februára  2011 absolvovali naši prváci, druháci a tretiaci kurz mediálnej výchovy. Vedúcimi kurzu boli členovia saleziánskeho mediálneho tímu. Saleziánsky mediálny tím okrem rehoľníkov tvoria aj mladí dobrovoľníci, študenti žurnalistiky alebo masmediálnej komunikácie. Takmer denne prichádzajú do kontaktu s mládežou s cieľom naučiť ich kriticky pristupovať k mediálnym obsahom, reflektovať ich a prepájať s konkrétnym životom jednotlivca a aktuálnym dianím v spoločnosti.

Naši žiaci mali možnosť prakticky si vyskúšať aktivity s fotoaparátom, videokamerou, či vyskúšať si prácu redaktora.