Kritériá prijímania žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2015/2016

10.04.2015 08:30

Milí záujemcovia o štúdiu na gymnáziu,

aktuálne kritériá prijímania žiakov do 1. ročníka pre nasledujúci školský rok nájdete tu: KRITÉRIÁ PRIJÍMANIA ŽIAKOV 2012016.pdf (142166)