Konečná! Je čas prestúpiť na ďalšiu loď.

02.06.2012 17:32

 

   Tak ako sa v živote stáva, že deti dorastú a opustia svojich rodičov, príjemné hniezdo domova a snažia sa postaviť na svoje vlastné nohy, tak je tiež nevyhnutný kolobeh na strednej škole. Po štvorročnej plavbe dôjdu žiaci na konečnú zastávku lode GJB. Nalodili sa v septembri pred 4 rokmi a teraz, teraz sa už snažia nájsť si tú svoju novú loď. Každý z nich sa bude snažiť nastúpiť na takú, ktorá ho znova prevezie do iného, vytúženého prístavu. U nás získali cestovný lístok v podobe maturitného vysvedčenia, tam ich bude čakať nový cestovný lístok – diplom.

   V tomto školskom roku naši maturanti získali cestovný lístok všetci. Snažili sme sa im ako pedagógovia i vychovávatelia odovzdať čo najlepšiu výzbroj do života dospelých. Nechceli sme len, aby vedeli čo-to z biológie, z dejín nášho národa, alebo sa dorozumieť anglicky, či taliansky, chceli sme ich predovšetkým naučiť žiť. Možno tieto slová znejú veľmi vznešene a možno tiež všeobecne. A možno si ich význam nejeden maturant ani veľmi neuvedomuje. Ale my vieme, čo robíme a vieme, čo chceme dosiahnuť. Sme malý pedagogický zbor, vieme o sebe takmer všetko, snažíme sa vhodne dopĺňať a vplývať pozitívne na našich zverencov. Máme vlastné rodiny, vlastné problémy, ktoré život jednoducho prináša. Žiak nie je slepý. Vníma všetko, čo sa okolo neho deje. Aj učiteľ je len obyčajný človek a žiak cíti, keď má problémy a vníma citlivo riešenia životných situácií, ktoré si učiteľ zvolí. Výchova vlastným príkladom je silná a inými metódami neprekonateľná.

   Oni zmaturovali, mali sme s nimi rozlúčkovú večeru, posedenie na chate. Oslavovali. A keď sme sa lúčili, počuli sme od nich nejedno „ďakujem“.

   „Vážení maturanti, ktorí už teraz oddychujete a možno sa intenzívne pripravujete na ďalšiu plavbu, dovoľte mi za pedagogický zbor poďakovať vám za to, že sme vás mali, za to, že sme vás spoznali a za to, že ste boli nášmu pôsobeniu otvorení. Prajeme vám veľa úspechov v profesijnom raste, nech sú z vás špičkoví lekári, právnici, technici, ekonómovia, ... ale predovšetkým charakterní veriaci ľudia, ktorí sa budú svojou kvapkou v mori snažiť zmeniť svet k lepšiemu a využijú pri tom tiež to, čo dostali na našej škole. Nech sa vám darí!“

 

 

                        Za pedagogický zbor a vychovávateľov                    Marek Šefčík