Knižnica

11.09.2010 07:35

Školská knižnica je otvorená v pondelok, utorok a štvrtok počas 8. a 9. vyučovacej hodiny. K dispozícii je vzácny knižničný fond i pripojenie na internet.