Kampaň Červené stužky

02.12.2010 18:24

Červené stužky sú symbolom boja proti chorobe AIDS, získaného syndrómu imunitnej nedostatočnosti. Je to infekčná choroba ľudí vyvolaná vírusom HIV.
Červené stužky symbolizujú i celoslovenskú kampaň boja proti AIDS, ktorú s podporou Ministerstva školstva SR, Kancelárie WHO na Slovensku, Krajského školského úradu v Žiline a pod záštitou primátora mesta Žiliny organizuje Gymnázium sv. Františka v Žiline. 1. december je Svetovým dňom boja proti AIDS.Tento rok sa uskutočnil už štvrtý ročník kampane a naša škola sa tiež zapojila.

Kampaň je venovaná hlavne mladým ľuďom, preto si naši študenti v tento deň vypočuli odbornú prednášku o HIV/AIDS. Zábery na DVD Anjeli - deti z Juhoafrickej republiky, ktoré zomierajú na AIDS nenechali študentov chladnými. Keďže najúčinnejším prostriedkom boja proti tejto chorobe je zvýšenie informovanosti, rozhodli sa preto s novými vedomosťami oboznámiť žiakov Základnej školy v Šaštíne-Strážach. Neskôr sa skupinka gymnazistov presunula s informačnou tabuľou na námestie v Šaštíne-Strážach, kde rozdávali červené stužky obyvateľom mestečka a podávali informácie o prevencii choroby. Koordinátorkou tejto kampane na gymnáziu je Mgr. Hana Komorná.

AIDS je problém Aktuálny, Individuálny, Dlhodobý a Spoločenský. Predovšetkým je ale problémom celosvetovým a hoci na Slovensku je zatiaľ registrovaných "len" 376 HIV pozitívnych pacientov, môže sa dotýkať každého z nás. Veríme, že červené stužky, ktoré sme v tento deň rozdali, budú ich majiteľom pripomínať solidaritu v boji proti tejto chorobe.  

-kv-