Interaktívna tabuľa

31.01.2011 11:43

V rámci modernizácie vyučovania sme začali využívať interaktívnu tabuľu. Je umiestnená v jazykovej učebni, ale prístupná pre všetkých vyučujúcich i študentov. Ďakujeme Bc. Petrovi Chodelkovi za technickú pomoc.