Informácie pre školský rok 2010/2011

26.08.2010 18:28

1. Štúdium na Gymnáziu Jána Bosca Šaštín-Stráže sa uskutočňuje na základe zmluvy o poskytovaní vzdelania v škole medzi zákonným zástupcom žiaka/žiačky a školou. Podľa tejto zmluvy je žiak povinný uhradiť za náklady spojené so vzdelávaním sumu 156,- € za školský rok.

Žiak je povinný zaplatiť úhradu za vzdelávanie. Vyberá si jednu z nasledujúcich možností :

 

 čiastku 156,- € uhradí do 30. septembra 2010

 čiastku 78,- € uhradí do 30. septembra 2010 a čiastku 78,- € do 28. februára 2011

 čiastka bude uhrádzaná štyrmi splátkami vo výške 39,- €, prvá splátka bude uhradená do 30. septembra 2010, druhá do 31. januára 2011, tretia do 31. marca 2011 a štvrtá do 31. mája 2011. 

 

 

2. Spoločenstvo exallievov (bývalých žiakov našej školy), ponúka rodinám s finančnými problémami pomoc pri uhrádzaní poplatkov za školné a ubytovanie v školskom internáte. Výška pomoci a podmienky pre jej poskytovanie si môžete pozrieť v časti finančný príspevok. Túto pomoc môžu získať všetci žiaci, aj tí, ktorí nie sú ubytovaní v internáte.

 

3. Informácie pre žiakov ubytovaných v internáte:

  • nástup do školského internátu je 1. septembra 2010 (streda) popoludní, od 16.00 do 21.00 hod.
  • do školského internátu si žiak musí priniesť: posteľnú bielizeň (možno si priniesť aj paplón a vankúš), prezuvky, hygienické potreby, športové oblečenie a obuv
  • poplatok za ubytovanie v školskom internáte vo výške 33,20 € treba uhradiť vždy do 20. dňa predchádzajúceho mesiaca, prvú platbu za september treba uhradiť teda do 20. augusta 2010 na číslo účtu 10735182/0200
  • poplatky za stravu sa uhrádzajú vždy po uplynutí mesiaca (teda za september sa platí v októbri a pod.) Aktuálne platby sú takéto: raňajky 0,80 €, obed 1,96 € a večera 1,56 €. Žiaci ubytovaní v školskom internáte sú povinní stravovať sa v školskej jedálni.